Kuldebro er et område med dårlig isolering

varmespild

Energimærkning

Dansk Bygningstermografi er certificeret til at lave energimærker på både små og store bygninger  - det vil sige vi er godkendte af Energistyrelsen til at udføre energimærkning.
Certificeringen omfatter enfamiliehuse og flerfamiliehuse samt erhvervsbygninger
Ved gennemgangen i forbindelse med energimærkningen af bygningen laver energikonsulenten en liste over de forbedringer, der kan give energibesparelser. I den endelige rapport er det beskrevet, hvor meget energi, der anvendes til hver enkelt opgave (f.eks. til opvarmning af varmt vand), og hvilke besparelser der kan opnås.

Tilstandsrapport / huseftersyn

Tilstandsrapporten er resultatet af et huseftersyn.
Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af boligens synlige skader og tegn på skader. Den bygningssagkyndige, der udarbejder tilstandsrapporten, sammenligner boligen med andre boliger af samme type, alder og stand - og ikke et nyt hus.

Tilstandsrapporten er nødvendig for, at køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Dansk Bygningstermografi er 9001 certificeret

Dansk Bygningstermografi er 9001 certificeret gennem Byggeriets kvalitetskontrol under DANAK
Dansk Bygningstermografi er certificeret  til at foretage såvel energimærkning som at udarbejde tilstandsrapporter - det vil sige vi er godkendte energikonsulenter i energistyrelsen.